Nowa TestArena dostępna!


Darmowe narzędzie do zarządzania testami - jeszcze bardziej przyjazne użytkownikowi.

Aplikacja zaprojektowana przez specjalistów...

Przeznaczeniem TestAreny jest wsparcie narzędziowe dla małych i dużych zespołów testerskich.
Aplikacja aktualnie jest w fazie produkcji, ale udostępniamy jej wstępną wersję wraz z dokumentacją.

TestArena bazuje na doświadczeniach ludzi skupionych wokół portalu testerzy.pl

Testy bezpieczeństwa dla aplikacji przeprowadza testuj.pl

...dla wygodniejszej pracy...

Rozbudowaliśmy narzędzie o nowe funkcjonalości.

  Panel administracji:

 1. Projekty - tworzenie, edycja, eksportowanie/importowanie zapisanych projektów, dodawanie narzędzi śledzenia defektów (Jira i Mantis).
 2. Role - tworzenie, edycja (w tym uprawnienia ról), usuwanie, przypisywanie ról do użytkowników.
 3. Użytkownicy - tworzenie, edycja, usuwanie, aktywacja/dezaktywacja.

  Panel użytkownika:

 1. Kokpit - najnowsze zadania, najnowsze wiadomości i informacja o zadaniach z przekroczonym terminem realizacji. Uzupełnione o graficzne przedstawienie ilości zadań (i ich statusów) przydzielonych do użytkownika.
 2. Wiadomości - (górny panel) wbudowany wewnętrzny komunikator.
 3. Projekt - poglądowa informacja o projekcie. Możliwość edycji projektu (przy odpowiednich uprawnieniach) oraz dodawania do niego załączników.
 4. Wydania - poglądowa lista wszystkich wydań utworzonych dla projektu. Tworzenie, edycja, dodawanie zadań do wydania, klonowanie, generowanie raportów.
 5. Środowiska - poglądowa lista wszystkich środowisk w projekcie. Tworzenie, edycja.
 6. Wersje - poglądowa lista wszystkich wersji wykorzystanych w projekcie. Tworzenie, edycja.
 7. Zadania - poglądowa lista wszystkich zadań w projekcie. Dodawanie zadań, edycja (dodawanie testów i defektów), otwieranie/zamykanie, przypisywanie do użytkowników
 8. Defekty - poglądowa lista wszystkich defektów dodanych do projektu. Dodawanie, edycja, rozpoczynanie/zamykanie, rozwiązywanie (wraz z dodawaniem statusu zakończenia), przypisywanie do użytkowników.
 9. Baza testów - lista testów stworzonych dla projektu. Dodawanie (Test eksploracyjny, Przypadek testowy, Test automatyczny, Lista kontrolna lub inny), edycja.
 10. Pliki - wbudowana aplikacja do zarządzania załącznikami.

...dla efektywniejszego zarządzania.

Możliwość skorzystania z wbudowanego narzędzia do zarządzania defektami. Prosty i czytelny mechanizm uprawnień – dajesz takie uprawnienia jakie ktoś potrzebuje. Uproszczona do minimum obsługa narzędzia – już nikt nie powie że nie potrafi korzystać z tego narzędzia.

TestArena w łatwy i prosty sposób umożliwia zarządzanie procesem testowym w organizacji. Tworzenie zadań i nadzorowanie procesu jeszcze nigdy nie było tak łatwe…


Wiele funkcjonalności...

Integracja z Jira i Mantis

Integracja z najpopularniejszymi narzędziami do zarządzania defektami

Wbudowany komunikator

Możliwość pracy w zespołach rozproszonych – już nikt nie będzie się skarżył na problemy w komunikacji.

Aktualne postępy

Przejrzysta prezentacja postępu testów – zawsze mamy wgląd w to co się dzieje.

Obniżenie kosztów

Już nie trzeba wydawać ogromnych pieniędzy na narzędzia do zarządzania testami, to jest zupełnie za darmo.